mp3 meditatie album met 1001 positieve en zelf bekrachtigende geloofsovertuigingen over Jouw Ideale Gewicht